.:حسابداری بندرعباس:.- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

این سایت راچگونه دیدید؟
عالی
33 %  تعداد آرا: 3 33 %
خوب
11 %  تعداد آرا: 1 11 %
متوسط
11 %  تعداد آرا: 1 11 %
ضعیف
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
بسیارضعیف
33 %  تعداد آرا: 3 33 %
نظری ندارم
11 %  تعداد آرا: 1 11 %