.:حسابداری بندرعباس:.

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:17 بازدید: 103 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابداران رسمی و خبره (ACCA)

انجمن حسابداران رسمی خبره بزرگترین انجمن بین المللی حسابداری است که با 325000 دانشجو و 122000 عضو در 170 کشور جهان مشغول فعالیت می باشد.هدف این سازمان، ارائه مدارک حرفه ای معتبر به افرادی است که در سراسر جهان به دنبال دستیابی به شغلی مناسب در زمینه حسابداری ،امور مالی و مدیریت هستند.انجمن به دنبال تربیت افرادی است که بتوانند در بالاترین سطح شغلی و مطابق معیار های اخلاقی و حرفه ای فعالیت کنند.شهرت انجمن به سابقه 100 ساله آن در زمینه ارائه مدارک حرفه ای حسابداری و مالی باز می گردد.

 

منبع : مجله حسابدار ،شماره 201،آذر ماه 1387موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابداران-رسمی-و-خبره-(ACCA)- انجمن-حسابداران-رسمی-و-خبره-(ACCA)- انجمن-حسابداران-رسمی-و-خبره-(ACCA)- انجمن-حسابداران-رسمی-و-خبره-(ACCA)- انجمن-حسابداران-رسمی-و-خبره-(ACCA)- امتیاز : 60 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:16 بازدید: 78 نویسنده: درویشی

 

بنیاد حسابداری مالی (FAF)

وظیفه اصلی ((بنیاد حسابداری مالی))این است که هر سه ماه تشکیل جلسه دهد و اعضای هیئت استاندارد های حسابداری و شورای مشورتی استاندارد های حسابداری مالی را منصوب و برای فعالیت آنها بودجه تامین نماید. همچنین این بنیاد مسئول تعیین اعضای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)  نیز میباشد.

13 عضو از اعضای هیئت امنای بنیاد، به نمایندگی از گروه های ذینفع انتخاب می شوند،دو عضو به وسیله هیئت امنا منصوب می شود و عضوشانزدهم یکی از مقامات ارشد جامعه حسابداران رسمی امریکا می باشد.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
بنیاد-حسابداری-مالی-(FAF) بنیاد-حسابداری-مالی-(FAF) بنیاد-حسابداری-مالی-(FAF) بنیاد-حسابداری-مالی-(FAF) بنیاد-حسابداری-مالی-(FAF) امتیاز : 58 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:15 بازدید: 143 نویسنده: درویشی

 

شورای مشورتی استاندارد های حسابداری مالی (FASAC)

شورای مشورتی استاندارد های حسابداری مالی در حال حاضر بیش از 30 عضو نماینده از تهیه کنندگان صورت های مالی،حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد.شورای مذبور در زمینه های زیر به هیئت استاندارد های حسابداری مالی کمک میکند:

v     حفظ تماس با شرکت ها و حرفه حسابداری،

v     پیشنهاد مسائل جدید،

v     تاکید بر برخی از مسائل قدیمی یا ترغیب به کنار گذاردن برخی دیکر،

v     اقدامات مثبت در مورد پیشنهادهای آزمایشی.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
شورای-مشورتی-استاندارد-های-حسابداری-مالی-(FASAC) شورای-مشورتی-استاندارد-های-حسابداری-مالی-(FASAC) شورای-مشورتی-استاندارد-های-حسابداری-مالی-(FASAC) شورای-مشورتی-استاندارد-های-حسابداری-مالی-(FASAC) شورای-مشورتی-استاندارد-های-حسابداری-مالی-(FASAC) امتیاز : 77 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:14 بازدید: 153 نویسنده: درویشی

 

هیئت استاندارد های حسایداری مالی امریکا (FASB)

از سال 1973، هیئت استاندارد های حسابداری مالی ،سازمان منصوب برای تدوین استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی در بخش خصوصی بوده است.

این استاندارد ها حاکم بر گزارش های مالی هستند و به طور رسمی از طرف کمیسون بورس اوراق بهادار امریکا (SEC) (خبرنامه مالی شماره 1،بخش 101 و تایید مجددآن در بیانیه خط مشی آوریل2003) و جامعه حسابداران رسمی امریکا (AICPA) (حکم 203،احکام رفتار حرفه ای،اصلاحیه 1973،1979) مورد تایید و لازم الاجرا می باشند.

کمیسیون بورس اوراق بهادار سال قدرت قانونی لازم برای تدوین استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی برای شرکت های سهامی عام را تحت قانون اوراق بهادار سال 1934 دارد.

در طول حیات کمیسیون مذکور ،سیاست آن این بوده است که این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی،توانایی انجام مسولیت را به نفع عموم نشان دهد.

رسالت هیئت عبارت است از تدوین و بهبود استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی به منظور هدایت و آموزش مردم از جمله ارائه کنندگان صورت های مالی ،حسابرسان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی.

هیئت یاد شده در راستای نیل به رسالت خود ،کارهای زیر را انجام می دهد:

Ø      بهبود گزارشگری مالی به وسیله تمرکز بر ویژگی های اولیه مربوط بودن قابلیت اتکا و ویژگی های کیفی قابلیت مقایسه و ثبات رویه

Ø      به روز نگهداشتن استاندارد ها به منظور واکنش در برابر تغییرات در روش های فعلی مورد استفاده و تغییرات در محیط اقتصادی

Ø      در نظر گرفتن فوری هر گونه کمبود های با اهمیت در حوزه گزارشگری مالی که باید از طریق فرایند استاندارد گذاری بهبود یابد.

Ø      ارتقای همگرایی بین المللی استاندارد های حسابداری،توام با بهبود کیفیت گزارشگری مالی.

Ø      بهبود درک عمومی از ماهیت و اهداف اطلاعات موجود در گزارش های مالی.

 

هیئت استاندارد های حسابداری مالی بخشی از ساختاری می باشد که از سایر سازمان های بازرگانی و حرفه ای ؛ مستقل است.قبل از اینکه ساختار فعلی ایجاد شود؛استاندارد های حسابداری و گزارش های مالی برای اولین بار توسط کمیته رویه های حسابداری (CAP) جامعه حسابداران رسمی امریکا(AICPA)(1936-1959) وسپس هیئت اصول حسابداری (APB) (1959-1973) تدوین شد.بیانیه های هیئت پیشین به قوت خود باقی است،مگر اینکه توسط هیئت استاندارد های مالی اصلاح یا جایگزین شوند.

هیئت اصول حسابداری در سراسرعمر خودبه سبب ناتوانی در تامین رسالت و ماموریت خود مبنی براز بین بردن تفاوت در رویه های حسابداری و ارائه روش حسابداری و گزارشگری مالی همسان،همواره مورد حمله شدید قرار گرفته بود.این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بر اساس گزارش کمیته تحقیق مبنی بر تشکیل یک ساختار مستقل جهت تدوین استاندارد در مارس 1972،در سال 1973 هیئت اصول منحل وهیئت استاندارد های حسابداری مالی شکل گرفت.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
هیئت-استاندارد-های-حسایداری-مالی-امریکا-(FASB) هیئت-استاندارد-های-حسایداری-مالی-امریکا-(FASB) هیئت-استاندارد-های-حسایداری-مالی-امریکا-(FASB) هیئت-استاندارد-های-حسایداری-مالی-امریکا-(FASB) هیئت-استاندارد-های-حسایداری-مالی-امریکا-(FASB) امتیاز : 81 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:12 بازدید: 100 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابدارن مدیریت امریکا (IMA)

انجمن حسابداران مدیریت امریکا با حدود 67هزار نفر عضو در زمینه توسعه دانش و مهارت حسابداری مدیریت و مدیریت مالی فعالیت دارد.انجمن دو مدرک حرفه ای به اشخاص واجد شرایط اعطا می کند.حسابدار مدیریت رسمی (CMA)  و مدیر مالی رسمی  (CFM) .

مدرک حسابدار مدیریت رسمی با هدف توسعه و سنجش مهارت های افراد در عرضه تفکر انتقادی و تصمیم گیری و مدرک مدیر مالی رسمی برای توسعه مهارت های افراد در عرصه مدیریت وجوه نقد ، تصمیم های تامین مالی و سرمایه گذاری ریسک طراحی شده است.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابدارن-مدیریت-امریکا-(IMA) انجمن-حسابدارن-مدیریت-امریکا-(IMA) انجمن-حسابدارن-مدیریت-امریکا-(IMA) انجمن-حسابدارن-مدیریت-امریکا-(IMA) انجمن-حسابدارن-مدیریت-امریکا-(IMA) امتیاز : 73 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:11 بازدید: 171 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابرسان داخلی (IIA)

انجمن حسابداران داخلی که در سال 1941تشکیل شد،جامعه حرفه ای و جهانی حسابرسان داخلی است و بیش از 111هزار نفر عضو دارد و دفتر مرکزی آن در آمریکا واقع است.انجمن حسابرسان داخلی به عنوان برترین موسسه حرفه حسابرسی داخلی از نظر مدرک؛آموزش، تحقیقات و رهنمود های فنی شناخته می شود . انجمن همچنین به عنوان مرجع تدوین استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هدف های انجمن عبارتند از :

·         به عنوان صدای حرفه حسابرسی داخلی شناخته می شود

·         حرفه حسابرسی داخلی را در سطح جهان توسعه دهد و پایدار نگه دارد،و

·         به اعضای خود خدمات استثنایی عرضه کند.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابرسان-داخلی-(IIA) انجمن-حسابرسان-داخلی-(IIA) انجمن-حسابرسان-داخلی-(IIA) انجمن-حسابرسان-داخلی-(IIA) انجمن-حسابرسان-داخلی-(IIA) امتیاز : 60 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:10 بازدید: 156 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA)

انجمن حسابداران خبره کانادا در سال 2002 صدمین سال تشکیل خود را جشن گرفت .انجمن در ابتدا با نام جامعه حسابداران رسمی سلطنتی (DACA) در سال 1902تشکیل شد و از سازمانی کوچک متشکل از حدود 200 عضو ،به سازمانی قوی و پر نفوذ که نماینده بیش از 70هزار حسابدار خبره و حدود 8500 دانشجو می باشد ،تحول پیدا کرد.

انتشار کتابچه انجمن  (CICA Handbook) در سال 1968 اعتبار سازمان را افزایش داد و آن را به نیرویی پیشرو و متعهد به تدوین استاندارد ها ی برتر تبدیل کرد. به این ترتیب انجم حسابداران خبره کانادا نقشی پیشرو در استانداردگذاری پیدا کرده و از این بابت دارای اعتبار جهانی است.

تعداداعضا ی جامعه حسابداران رسمس سلطنتی در سال 1910 معادل 225 نفر بود. در سال 1992،اولین زن کانادائی مدرک حسابدار خبره را دریافت کرد در سال 1929، امتحان یکنواخت و سراسری الزامی شد. در سال 1934، قانون شرکت های کانادا اصلاح شد ودرآن تقریبا تمام اصول پذیرفته شده حسابداری که به وسیله جامعه تعیین شده بود ،درج گردید.این نقطه آغازی برای مشارکت جامعه در حیات اقتصادی کانادا بود.

اولین کمیته جامعه با نام کمیته تحقیقات حسابداری   (ARC) درسال 1941 تشکیل شد. این کمیته 25 سال بعد کتابچه انجمن را منتشر کرد. در سال 1951،نام جامعه به انجمن حسابداران خبره کانادا تغییر یافت.تعداد اعضای انجمن در سال 2002 به 68هزار نفر رسید.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابداران-خبره-کانادا-(CICA) انجمن-حسابداران-خبره-کانادا-(CICA) انجمن-حسابداران-خبره-کانادا-(CICA) انجمن-حسابداران-خبره-کانادا-(CICA) انجمن-حسابداران-خبره-کانادا-(CICA) امتیاز : 53 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:09 بازدید: 181 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز(ICAEW)

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلیز در ماه مه 1880 پس از ادغام شش جامعه محلی حسابداران لندن،لیورپول،منچستر و شفیلد وبا حکم سلطنتی شکل گرفت.انجمن ،نخستین و مهم ترین مرجع حسابداری بریتانیا و بزرگترین مرجع حسابداری اروپاست. انجمن124000 نفر عضو دارد که در 142 کشور مختلف در حرفه ودر بخش صنعت فعالیت دارند. حدود 15هزار عضو انجمن در خارج از انگلستان کار و زندگی می کنند. انجمن در حدود9هزار دانشجو دارد. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز بزرگترین عضو کمیته مشورتی مراجع حسابدار (CCAB) گروهی متشکل از 6 مرجع حسابداری حرفه ای انگلستان است ونقش نمادین مهمی در دولت،کمیسیون اروپاو مراجع جهانی حسابداری دارد.

انجمن حدود 480کارمند دارد و راهبرد ها و خط مشی های آن به وسیله شورا و کمیته های متشکل از اعضای داوطلب تعیین می شود.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابداران-خبره-انگلستان-و-ویلز-(ICAEW) انجمن-حسابداران-خبره-انگلستان-و-ویلز-(ICAEW) انجمن-حسابداران-خبره-انگلستان-و-ویلز-(ICAEW) انجمن-حسابداران-خبره-انگلستان-و-ویلز-(ICAEW) انجمن-حسابداران-خبره-انگلستان-و-ویلز-(ICAEW) امتیاز : 267 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 04/04/1392 ساعت: 13:07 بازدید: 124 نویسنده: درویشی

 

انجمن حسابداران رسمی آمریکا AICPA

 پیشینه تشکیل انجمن حسابداران رسمی آمریکا به سال 1887 بر میگردد. در آن سال،جامعه حسابداران عمومی امریکا  (AAPA) پایه ریزی شد. در سال 1916 که تعداد اعضا به 1150 نفر می رسید، جامعه به انجمن حسابداران عمومی  (IPA)تغییر نام داد. در سال 1917، نام انجمن به انجمن حسابداران آمریکا(AIP) تغییر یافت و این نام تا سال 1957 که نام کنونی انجمن برگزیده شد،بدون تغییر باقی ماند.جامعه حسابداران رسمی امریکا نیز در سال 1921 تشکیل شد و به عنوان فدراسیون مجامع ایالاتی به فعالیت پرداخت. جامعه در سال 1936 در انجمن ادغام شد و انجمن پذیرفت که از آن پس اعضای آن محدود به حسابداران رسمی باشد. انجمن دارای حدود 135 هیات،کمیته و کمیته فرعی است و نزدیک2000 نفراز اعضای انجمن در آن خدمت میکنند. اعضای وابسته انجمن افرادی هستند که امتحان حسابدار رسمی(CPA)  را با موفقیت گذرانده اند. برای تداوم عضویت عضو شاغل باید 120ساعت و عضو غیر شاغل باید 90ساعت آموزش حرفه ای مستمر را ظرف سه سال تکمیل کند. انجمن حدود 340هزار عضو پیوسته دارد که 130هزار نفر آن به عنوان حسابرس و بقیه در بخش صنعت،دولت و آموزش فعالیت دارند.موضوعات:سازمانهای بین المللی حسابداری ,
انجمن-حسابداران-رسمی-آمریکا-AICPA- انجمن-حسابداران-رسمی-آمریکا-AICPA- انجمن-حسابداران-رسمی-آمریکا-AICPA- انجمن-حسابداران-رسمی-آمریکا-AICPA- انجمن-حسابداران-رسمی-آمریکا-AICPA- امتیاز : 69 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 06/04/1392 ساعت: 13:05 بازدید: 130 نویسنده: درویشی

 

 

 

                                                  دریافت خبرنامه شماره118موضوعات:مجله حسابرس ,
خبرنامه-شماره118 خبرنامه-شماره118 خبرنامه-شماره118 خبرنامه-شماره118 خبرنامه-شماره118 امتیاز : 62 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 21 اسفند 1392
چهارشنبه 21 اسفند 1392
چهارشنبه 21 اسفند 1392
چهارشنبه 09 بهمن 1392
شنبه 25 آبان 1392
یکشنبه 12 آبان 1392
شنبه 04 آبان 1392
سه شنبه 16 مهر 1392

مطالب محبوب

جمعه 07 تیر 1392
سه شنبه 22 مرداد 1392
چهارشنبه 09 بهمن 1392
یکشنبه 12 آبان 1392
سه شنبه 22 مرداد 1392

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|