.:حسابداری بندرعباس:.- فقط حسابداران علاقه مندبه زبان انگلیسی بخوانند

تاریخ: شنبه 26/12/1391 ساعت: 15:39 بازدید: 126 نویسنده: درویشی

 

اینجا یک ترازنامه داریم که بجای اعدادوارقام،قسمت بدهکار اون کلمات تخصصی حسابداری و قسمت بستانکار اون ترجمه همین کلمات به زبان انگلیسی،که میتونه تو یادگیری زبان حسابداری خیلی بهتون کمک کنه....


 

بدهي ها : Liability:
بدهي هاي جاري : Current :
حسابهاي پرداختني 

Accounts

payable

اسناد پرداختني 

Notes payable

پيش دريافت   Advances
ماليات پرداختني  Tax  payable
سود سهام پرداختني  Dividend  payable
حصه جاري بدهي بلند مدت  Current  portion oflong-term debt
ساير حسابهاي پرداختني  Other accounts payable
جمع بدهي هاي جاري  Total Current Liability
بدهي هاي بلند مدت  long-term Liability:
اوراق قرضه پرداختني  Bonds payable
اسناد پرداختني  Notes payable
وام پرداختني  Loans  payable
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان  provision for staff termination benefits
در آمد انتقالي به دوره آتي  Deferred revenue
جمع بدهي هاي بلند مدت  Total long-term Liability
جمع بدهي ها  Total Liability
 


 
حقوق صاحبان سهام : Owner equity:
سهام عادي  Common stock
سهام ممتاز  preferred stock
صرف (كسر ) سهام  share premium(discount)
  Development and pian reseve 
اندوخته قانوني  Legal  reserve
سود انباشته  Retained earnings
سود و زيان تحقق نيافته  Unrealized profit or loss
جمع حقوق صاحبان سهام
دارائي ها: Assets:
دارائي هاي جاري : Current Assets:
وجه نقد  ‍‍Cash
سرمايه گذاري كوتاه مدت  Short-term invesment
حسابهاي دريافتي  Accounts   receivable
ذخيره براي حسابهاي مشكوك الوصول  Less:allowance For doub tful accounts 
خالص حسابهاي دريافتني  Net  accounts  receivable
اسناد دريافتني  Notes  receivable
موجودي كالا  Merchandise inventory
پيش پرداخت  Prepaids
ملزومات  Supplies
ساير حسابهاي در يافتني  Other accounts   receivable
جمع دارائي هاي جاري  Total Current Assets
سرمايه گذاري بلند  مدت:  Long-term invesment:
دارائي هاي ثابت مشهود : Tangible fix assets:
زمين  Land
ساختمان  Building
كسر ميشود : استهلاك انباشته  Less:Accumulated  depreciation
ارزش دفتري ساختمان  Book value  building
ماشين آلات  Machinery
كسر ميشود : استهلاك انباشته  Less:Accumulated  depreciation
ارزش دفتري ماشين آلات  Book value m achinery
وسيله نقليه  Vehicles
كسر ميشود : استهلاك انباشته  Less:Accumulated  depreciation
ارزش دفتري  وسيله نقليه  Book value m vehicles
تجهيزات  Equipment
كسر ميشود : استهلاك انباشته  Less:Accumulated  depreciation
ارزش دفتري  تجهيزات   Book value equipment
اثاثه  Furniture
كسر ميشود : استهلاك انباشته  Less:Accumulated  depreciation
ارزش دفتري  اثاثه   Book value furniture
جمع دارائي هاي ثابت مشهود  Total Tangible fix assets
دارائي  ثابت  نا مشهود : Intangible  assets:
حق اختراع  Patent
علامت تجاري  Trademark
حق امتياز  Royalty
حق تا ليف  Copyright
سرقفلي  Good will
جمع دارائي هاي نا مشهود  Total Intangible  assets
مخارج انتقالي به دوره هاي آتي  Deferred charges:
هزينه تاسيس  Organization  cost
جمع مخارج انتقالي به دوره هاي آتي  Total deferred charges
ساير دارائي ها : Other assets:
وجه نقد مسدود شده  Restricted  cash
حسابهاي دريافتني بلند مدت  Long-term Accounts  receivable
اسناد  دريافتني بلند مدت  Long-term Notes  receivable
جمع ساير دارئي ها  Total  other assets
جمع دارائي ها  Total assets
Total Owner equity

 


موضوعات:آشنایی با حسابداری ,

بر چسب: ,
فقط-حسابداران-علاقه-مندبه-زبان-انگلیسی-بخوانند فقط-حسابداران-علاقه-مندبه-زبان-انگلیسی-بخوانند فقط-حسابداران-علاقه-مندبه-زبان-انگلیسی-بخوانند فقط-حسابداران-علاقه-مندبه-زبان-انگلیسی-بخوانند فقط-حسابداران-علاقه-مندبه-زبان-انگلیسی-بخوانند امتیاز : 46 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |