.:حسابداری بندرعباس:.

تاریخ: جمعه 07/04/1392 ساعت: 13:36 بازدید: 82 نویسنده: درویشی

مشخصات کلی:

     فرمت:power point

     حجم:2/44MB

     تعداد اسلایدها:52

سایرمشخصات:

               chapter1:accounting in action

 

                                        موضوعات:آموزش حسابداری به زبان انگلیسی ,
KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principlesبخش-دوم KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principlesبخش-دوم KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principlesبخش-دوم KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principlesبخش-دوم KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principlesبخش-دوم امتیاز : 69 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 07/04/1392 ساعت: 13:29 بازدید: 82 نویسنده: درویشی

مشخصات کلی:

     فرمت:power point

     حجم:1/72MB

     تعداداسلایدها:30

سایرمشخصات:

Appendix C:time value of money

 

                                           موضوعات:آموزش حسابداری به زبان انگلیسی ,
KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principles-9eبخش-اول KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principles-9eبخش-اول KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principles-9eبخش-اول KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principles-9eبخش-اول KIESO-WEYGANDT-KIMMEL---Accounting-Principles-9eبخش-اول امتیاز : 67 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 07/04/1392 ساعت: 13:25 بازدید: 90 نویسنده: درویشی

مشخصات کلی:

     فرمت:power point

     حجم:530kb

     تعداداسلایدها:57

سایرمشخصات:

Financial Reporting:

 Its Conceptual Framework

                                     موضوعات:آموزش حسابداری به زبان انگلیسی ,
گزارشگری-مالی گزارشگری-مالی گزارشگری-مالی گزارشگری-مالی گزارشگری-مالی امتیاز : 62 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 07/04/1392 ساعت: 13:20 بازدید: 119 نویسنده: درویشی

مشخصات کلی:

      فرمت:power point

      حجم:262kb

      تعداداسلایدها:۵۱

سایرمشخصات:

             Peirce College

          September 16, 2002

                                              موضوعات:آموزش حسابداری به زبان انگلیسی ,
Pre-Accounting-Principles-&-Theory-Tutorial Pre-Accounting-Principles-&-Theory-Tutorial Pre-Accounting-Principles-&-Theory-Tutorial Pre-Accounting-Principles-&-Theory-Tutorial Pre-Accounting-Principles-&-Theory-Tutorial امتیاز : 67 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|